11

ЗАТОЧНИЙ ВЕРСТАТ ДИСКОВИХ ПИЛ З ОДЕСИ | ЛІСДЕРЕВМАШ 2013

Одеський механічний завод, добре відомий фахівцям як виробник металоконструкцій, кілька років тому розширив номенклатуру своєї продукції і сьогодні вже випускає верстати для заточування дискових пил з твердосплавними напайками, а також шліфувальне обладнання. Спочатку заточувальні верстати були нескладними і недорогими. Їх експлуатують чимало підприємств по всій Україні. Але заводчани не зупинилися на досягнутому. Сьогодні в лінійці продукції, що випускається гідне місце займає заточний верстат для дискових пил - напівавтомат.

Основні характеристики верстата

Привід верстата - пневматичний (використовуються пневмосистеми італійської фірми Camozzi). Перший пневмоциліндр забезпечує поступальне переміщення каретки, на якій встановлений поворотний блок «двигун - шпиндель - шліфувальне коло»; другий пневмоцилиндр здійснює поворот пили на задане число зубів (1 або більше).

Електрична система керування верстатом включає в себе багатофункціональний реле німецької фірми Moeller DILET70 -A та інші комплектуючі автоматичного управління.

На верстаті встановлений трифазний асинхронний двигун корейського виробництва, номінальна потужність якого - 0,25 КВт , 2850 об/хв.

Верстат призначений для заточування дискових пилок діаметром від 100 до 580 мм (максимальний діаметр за спеціальним замовленням - 700 мм).

Діапазони заточуваних кутів:

передній кут - від -15° до +30°;
задній головний кут - від 0° до 35°;
кут скосу - від -45° до +45°

У комплектацію верстата додатково входять система охолодження, алмазне коло 4А2 або 12А2 розміром 150х32х6 і посадочні кільця діаметром 20, 22, 30 ; 32 ; 50 мм (за спеціальним замовленням можуть поставлятися кільця будь-якого діаметру разом з притискними тарілками). Можлива також затиловка несучого матеріалу диска позаду твердосплавних ріжучих пластин.

Габаритні розміри верстата становлять: довжина - близько 1000 мм , ширина - 450 мм , висота - 410 мм. Вага верстата - 70 кг.

Верстат дозволяє заточувати пили з різними типами зубів:

простими - зубчастий вінець типу GM;
змінними косими зубами - зубчастий вінець типу GS;
трапецієвидними - зубчастий вінець типу GA;
а також пили з обмеженою подачею - зубчастий вінець типу GM.
Порівняльна характеристика заточного напівавтоматичного верстата Одеського механічного заводу і верстата SSG600 -A фірми Kaindl - в дужках:

1. Подача шліфувального кола поступальна (маятникова);

2. Використана схема: двигун-ремінна передача-шпиндельний вузол (4200 об/хв) - шліфувальне коло (шліфувальне коло встановлене безпосередньо на валу двигуна);

3. Малий діаметр шпінделя збільшує діапазон кутів заточування по передній кромці зуба;

4. У конструкції платформи, на якій встановлюється пила, використовуються підшипники кочення, що значно подовжує термін служби верстата (в платформі використовуються підшипники ковзання, які в абразивному середовищі швидко зношуються);

5. Механіка верстата забезпечує подачу шліфувального кола на пилу. Це дозволило більш раціонально розподілити зусилля на різні вузли верстата і зменшити його висоту на 100 мм, що істотно поліпшило вібраційні характеристики автомата (механіка верстата забезпечує подачу пили на шліфувальне коло);

6. У схемі управління передбачено «захист від катастрофи»: якщо заточувальний зуб з яких-небудь причин не став в так звану «штатну позицію», то переміщення каретки зі шліфувальним колом блокується, і автомат припиняє роботу.

Одеський ремонтно-механічний завод
Тел. : +380 97 4126702 , Олександр Георгійович


Російською мовою

Одесский механический завод, хорошо известный специалистам как производитель металлоконструкций, несколько лет назад расширил номенклатуру своей продукции и сегодня уже выпускает станки для заточки дисковых пил с твердосплавными напайками, а также шлифовально-копировальное оборудование. Вначале заточные станки были несложными и недорогими. Их эксплуатируют немало предприятий по всей Украине. Но заводчане не остановились на достигнутом. Сегодня в линейке выпускаемой продукции достойное место занимает заточной станок-полуавтомат.

Основные характеристики станка

Привод станка — пневматический (используются пневмосистемы итальянской фирмы Camozzi). Первый пневмоцилиндр обеспечивает поступательное перемещение каретки, на которой установлен поворотный блок «двигатель — шпиндель — шлифовальный круг»; второй пневмоцилиндр осуществляет поворот пилы на заданное число зубьев (1 или более).

Электрическая система управления станком включает в себя многофункциональное реле немецкой фирмы Moeller DILET70-A и другие комплектующие автоматического управления.

На станке установлен трехфазный асинхронный двигатель корейского производства, номинальная мощность которого — 0,25 КВт, 2850 об/мин.

Станок предназначен для заточки дисковых пил диаметром от 100 до 580 мм (максимальный диаметр по специальному заказу — 700 мм).

Диапазоны затачиваемых углов:

передний угол — от –15° до +30°;
задний главный угол — от 0° до 35°;
угол скоса — от –45°до +45°
В комплектацию станка дополнительно входят система охлаждения, алмазный круг 4А2 или 12А2 размером 150 х 32 х 6 и посадочные кольца диаметром 20; 22; 30; 32; 50 мм (по специальному заказу могут поставляться кольца любого диаметра вместе с прижимными тарелками). Возможна также затыловка несущего материала диска позади твердосплавных режущих пластин.

Габаритные размеры станка составляют: длина — около 1000 мм, ширина — 450 мм, высота — 410 мм. Вес станка — 70 кг.

Станок позволяет затачивать пилы с различными типами зубьев:

простыми — зубчатый венец типа GM;
переменными косыми зубьями — зубчатый венец типа GS;
трапециевидными — зубчатый венец типа GA;
а также пилы с ограниченной подачей — зубчатый венец типа GM.
Сравнительная характеристика заточного полуавтоматического станка Одесского механического завода и станка SSG600-A фирмы Kaindl — в скобках:

1. Подача шлифовального круга поступательная (маятниковая);

2. Использована схема: двигатель — ременная передача — шпиндельный узел (4200 об/мин) — шлифовальный круг (шлифовальный круг установлен непосредственно на валу двигателя);

3. Малый диаметр шпинделя увеличивает диапазон углов заточки по передней кромке зуба;

4. В конструкции платформы, на которой устанавливается пила, используются подшипники качения, что значительно удлиняет срок службы станка (в платформе используются подшипники скольжения, которые в абразивной среде быстро изнашиваются);

5. Механика станка обеспечивает подачу шлифовального круга на пилу. Это позволило более рационально распределить усилия на различные узлы станка и уменьшить его высоту на 100 мм, что существенно улучшило вибрационные характеристики автомата (механика станка обеспечивает подачу пилы на шлифовальный круг);

6. В схеме управления предусмотрена «защита от катастрофы»: если затачиваемый зуб по каким-либо причинам не стал в так называемую «штатную позицию», то перемещение каретки со шлифовальным кругом блокируется, и автомат прекращает работу.

Одесский ремонтно-механический завод
Тел.: +380 97 4126702, Александр Георгиевич
( timberzilla 1278 дней )
Обсуждение Против Рассказать другу заточний верстат заточні верстати дискова пила дискові пили заточування пил заточка пил Тімберзіла відео-огляди Тімберзілла Одеса Заточной станок заточные станки дисковая пила Тимберзила видео обзоры Тимберзилла все о древесине Одесса Все