5
ناردنەدەرەوەی داری خڕی بڕاو وە داری ئامادەکراو/ داری ھەمیشە سەوز لە ئۆکرانیاوە|  دابینکراو بۆ باکوری عێراق

ناردنەدەرەوەی داری خڕی بڕاو وە داری ئامادەکراو/ داری ھەمیشە سەوز لە ئۆکرانیاوە| دابینکراو بۆ باکوری عێراقLLC PF «Sunrise» کۆمپانیای بەرھەمھێنانی تایبەت بە ئامادەکردن و ناردنەدەرەوەی داری نەرم لە ئۆکرانیاوە

: بەرھەمەکان
تەختەی دار- سنەوبەر، بەڕوو
خەرمانەکرد نی داری سنەوبەر و داری ھە میشە سەوز بۆ درووست کردنی ڕەفە
داری براوو ئامادەکراو ی ووشک و تەڕ بۆ بیناکاری- سنەوبەرو ھەمیشە سەوز
پارچەداری سنەوبەری تاشراو بۆ چوارچێوەی پەنچەرە
ئامادەکردنی داری سنەوبەرو پێکەوە لکانیان بە سیکۆتین
تەختە داری ووشکی لەتنەکراو ٨-١٠% بۆ کارکردن تێیدا_ سنەوبەر، بەڕوو، داری ھەمیشە سەوز، وە جۆری جیاوازی دار
پارچە تەختەی وورد بۆ درووست کردنی چوارچێوەی دەرگا
تەختە داری ڕووی زەوی لەتکراوو لەتنەکراو لە داری سنەوبەر

:خزمەتگوزاری
داری سنەوبەر و داری بەڕوو،جۆری جیاوازی داری خڕی تاشراو
ووشککردنەوەی دار- داری بەڕو، داری چنار، داری سنەوبەر، داری ھەمیشە سەوز، وە جۆری جیاوازی دار
ڕێکخستن و گواستنەوەی دارو تەختەی کۆمپانیاکانی تر بۆ شوێنی مەبەست

داری سنەوبەری ووشکی ئامادەکراو (شێدار ٨-١٠%)- $٢١٥-٢٣٠ FCA ئۆکرانیا
پلەی ٣/٢/١ -داری تێکەڵکراو، نەشکێنرا، خراپنەکراو، داری زندوو بێکوون
کەمترین بڕ- ٤٠ پێ، سندووق- بە قەبارەی ٤٥ بەدەست

دەکەوێ
50 * 200 * 6000 mm
50 * 225 * 6000 mm
50 * 250 * 6000 mm

گەیاندنی داری سنەوبەری ئامادەکراو لە ئۆکرانیاوە بۆ باکوری عێراق


گواستنەوەی تەختەو داری سنەوبەری بڕاو لە ئۆکرانیاوە

"Sunrise"کۆمبانیای وەبەرھێنانی ئۆکرانی تایبەت بە ئامادەکرد نی داری بڕاو. بەرھەمەکان: داری وشک وتەڕی تازە، تەختەی ڕووی زەوی لە داری سنەوبەر، چوارچێوەی دەرگا

داری لەتکراو بە موشار،داری براو، داری براو بە ھەر شێوەیەک، داری ووشکی رێک، سنەوبەر، داری ھەمیشە سەوز، داری بەڕوو، وە جۆری جیاوازی داری سنەوبەرو دارو داری ھەمیشە سەوز، نرخ، کڕین، بلۆک، خانوو، ڕێکلام، ئۆکرانیا، کییڤ، فرۆشتن، ھێنانە ناوەوە، ناردنە دەرەوە، وەرگرتن، گواستنەوە، داری زەوی لە سنەوبەر،داری نەرم، تەختە، داری براو ئامادەنەکراو، داری خڕ( twixi008 1713 дней )
Обсуждение Против Рассказать другу ، تەختەی ڕووی زەوی ، داری ئۆکرانی ، داری بڕاوی ئۆکرانی ، داری لەتکراو ، داری وشکی سنەوبەری بڕاوی ئۆکرانی ، لە ئۆکرانیاوە بۆ باکوری عێراق داری بە ڕو، داری خڕ داری تەنیشت ھێڵی ئاسن داری نەرمی ئۆکرانی ناردنە دەرەوەی داری سنەوبەری بڕاو Все