8
The Peace Corps in Ukraine sworn in new volunteers | Корпус миру в Україні: приведені до присяги нові добровольці

The Peace Corps in Ukraine sworn in new volunteers | Корпус миру в Україні: приведені до присяги нові добровольці

On Thursday June 16th in Kiev, the deputy U.S. Ambassador to Ukraine, James Pettit, swore in new Peace Corps Volunteers. Prior to this, over one hundred volunteers from the United States trained in towns and villages of Ukraine for 3 months. "The Ukrainian program is the largest of all Peace Corps programs. To explain it simply - Ukraine is a great country. And it is important to us "- said James Pettit.
Director of U.S. Peace Corps in Ukraine, Douglas Teschner, said, "Mission objectives remain unchanged - to work for peace and friendship throughout the world, to help the citizens of the countries where we work, and to lend a better understanding of Americans. And also to help Americans better understand people from other countries. When the volunteers return home, they will take in their hearts a piece of Ukraine. " At the base of Ukrainian Peace Corps programs are practical problems: the training of young Ukrainians in English, developing their practical skills in management, an understanding of social relationships in society, and a manifestation of humanity toward the disadvantaged. Most volunteers will spend the next two years in small villages and towns, where the current economic conditions people live in are especially difficult. Peace Corps Volunteers often live in simple homes, and this is one of the conditions of the program.
"I'm always happy to volunteer. They are for us, even more than friends. They are our family members "- said the Russian service "Voice of America," Alexander Radkin, deputy director of the village school Borovaya Fastovsky district, Kiev region. This year for two and a half months, he hosted an American named Kevin. Alexander Radkin said that Kevin taught his children English, and organized school sports programs, and also helped with the housework. "We ate at one table, and planned our work. {As without this in the village?}- I DON'T KNOW WHAT THIS WOULD BE", - Said Alexander with a smile.
The global programs of Peace Corps in Ukraine help organize learning processes for young Ukrainians in English language, and also develop practical knowledge in the field of management. Considerable attention is paid to understanding social relations in society, and the manifestation of humanity toward the disadvantaged. Most of the Volunteers of the Peace Corps will spend the next two years in small towns and villages.
"All my life as a young Ukrainian I was in a town, never out of it, and did not leave on the basis of a range of communication and world-view, and formed my mentality. It is therefore necessary for ordinary Americans to come to Ukraine and live in these towns, "- said the Ukrainian-Russian service "Voice of America," a Polish citizen, a Volunteer Arthur Desk. He came to meet with Peace Corps Volunteers in a Ukrainian embroidered shirt - a National embroidered shirt.
Arthur Desk, for about ten years, has lived in Western Ukraine and considers a variety of exchange programs for young people in Europe and around the world an important element of civil society development in post-Soviet areas.
"The European Union is similar to the Peace Corps projects and programs. Young people under 30 years of age have the opportunity to travel around Europe, to see their peers to understand their national culture," - said Arthur Desk.
To date, Volunteers have served for the Peace Corps in Ukraine since 1992, more than 2,300 volunteers of this organization have worked as teachers, management consultants, environmentalists and experts on youth development in 1200 Ukrainian towns and villages.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У четвер у Києві заступник Посла США в Україні Джеймс Петтіт привів до присяги нових добровольців Корпусу миру. До цього сімдесят два добровольця, громадяни Сполучених Штатів, протягом одинадцяти місяців проходили підготовку в містах і селах України.
«Українська програма - найбільша з усіх програм Корпусу миру. Пояснити це просто - Україна велика країна. І вона важлива для нас », - зазначив Джеймс Петтіт.
Директор Корпусу миру США в Україну Дуглас Тешнер підкреслив, що «цілі місії незмінні - працювати для зміцнення миру і дружби на всій планеті, допомагати громадянам країн, де працює наш Корпус, краще розуміти американців. А також допомогти американцям краще розуміти людей з інших країн. Коли добровольці повернуться додому, вони відвезуть у своїх серцях часточку України».
В основі української програми Корпусу миру лежать практичні завдання: навчання молодих українців англійської мови, розвиток у них практичних знань в галузі менеджменту, розуміння соціальних взаємозв'язків у суспільстві, прояв гуманності по відношенню до знедолених. Більшість добровольців проведуть найближчі два роки в невеликих селах і містечках, де в нинішніх економічних умовах людям живеться особливо важко. Добровольці Корпусу миру часто живуть у простих сім'ях, і це одна з умов програми.
«Я завжди радий добровольцям. Вони для нас навіть більше, ніж друзі. Вони члени наших сімей», - сказав Російській службі «Голосу Америки» Олександр Радькін, заступник директора школи селища Борова Фастівського району Київської області. Цього року в його будинку два з половиною місяці жив американець Кевін. Олександр Радькін розповів, що Кевін вчив його дітей англійської, організовував у школі спортивні програми по американській методиці, а також допомагав по господарству. «Ми їли за одним столом, разом планували домашні роботи. Як же без цього в селі?», - З посмішкою зазначає Олександр.
У рамках глобальної програми Корпусу Миру для Україні проводиться організація процесу навчання молодих українців англійської мови, розвиток практичних знань в області менеджменту. Значна увага приділяється розумінню соціальних взаємозв'язків у суспільстві, прояву гуманності по відношенню до знедолених. Більшість з добровольців 38 місії Корпусу Миру проведе наступні два роки в невеликих містах і селищах.

«Якщо все своє життя молодий українець існує у десятитисячному містечку і ніколи з нього і нікуди не виїжджає, виходячи з такого кола спілкування і світогляду, і сформується його менталітет. Тому необхідно, щоб прості американці частіше і побільше приїжджали в Україну і жили в таких містечках», - сказав по-українськи Російській службі «Голосу Америки» громадянин Польщі, волонтер Артур Деско. Він прийшов на зустріч з добровольцями Корпусу Миру в українській вишиванці - національної вишитій сорочці.

Артур Деск вже близько десяти років проживає в Західній Україні і вважає різні програми з обміну молоддю на Європейському континенті і у всьому світі важливим елементом розвитку громадянського суспільства на пострадянському просторі.

«У Євросоюзі є схожі на Корпус Миру проекти і програми. Молодь до 30-ти років має можливість подорожувати по Європі, бачити своїх однолітків, розуміти їх національну культуру», - відзначає Артур Деско.

Як повідомляє прес-служба Корпусу миру в Україну, з 1992 року понад 2300 добровольців цієї організації працювали вчителями, консультантами з менеджменту, захисниками довкілля та спеціалістами з розвитку молоді в 1200 українських містах і селах.
( hutko 2157 дней )
Обсуждение Против Рассказать другу The Peace Corps Ukraine volunteers Корпус миру Україна присяга добровольці США Америка volunteer work Meryl Hooten anthem USA community service American anthem James Pettit On Thursday June 16th in Kiev Peace Corps voluntary work abroad Все